loading

Đồ uống Nhà Hàng Nét Huế (Royal City)

Bia - Nước ngọt
(Soft Drink)Red Bull------------------------------18.000 VNĐ
Pepsi----------------------------------15.000 VNĐ
Peepsi light -------------------------15.000 VNĐ
7 up------------------------------------15.000 VNĐ
Mirinda -------------------------------15.000 VNĐ
Twister -------------------------------15.000 VNĐ
Lavie ----------------------------------10.000 VNĐ
Bia Hà Nội ---------------------------20.000 VNĐ
Bia Heliken---------------------------25.000 VNĐ
Bia Huda (Bia Huế)----------------20.000 VNĐ
Nước đậu vá------------------------15.000 VNĐ
Bia Sài Gòn--------------------------22.0000 VNĐSinh Tố
( Smothies )
Sinh tố Bơ------------------------------38.000 VNĐ
( Avocado Smothies )
Sinh tố chanh leo---------------------35.000 VNĐ
( Passion Fruit Smothies )
Sinh Tố Chuối-------------------------35.000 VNĐ
( Banana Smothies )
Sinh Tố Chuối Xoài------------------35.000 VNĐ
( Banana and Mago Smothies )

Sinh tố dưa hấu-----------------------35.000 VNĐ
(Water Melon Smothies )
Sinh Tố Xoài Dứa---------------------35.000 VND
( Mago and Pine Apple Smothies )
Sinh Tố Chanh Tuyết---------------35.000 VNĐ
( Lemon Smothies )Nước ép
(Fresh Fruit  Juices)
Ép Cà Rốt------------------------------28.000 VNĐ
( Carrot Juice ) 
Ép Dứa ---------------------------------28.000 VNĐ
(Pine Apple Juice ) 
Ép Dưa Hấu ---------------------------28.000 VNĐ
( Water Melon Juice ) 
Ép Ổi ------------------------------------28.000 VND
( Guava Juice ) 

Nước Cam -----------------------------38.000 VNĐ
( Orange Juice ) 
Nước Chanh Huế --------------------25.000 VNĐ
( Lemon Juice ) 
Nước Chanh Leo---------------------32.000 VNĐ
( Passion Fruit Juice )


Trà
(Tea)Trà Dimah Dâu------------------------------18.000 VNĐ
( Strauberry Tea )
Trà  Dimah Đào-----------------------------18.000 VNĐ
(Peach Tea )
Trà  Dimah Bạc Hà------------------------18.000 VNĐ
( Mint Tea )
Trà  Cung Đình-----------------------------18.000 VNĐ
( imperial Tea )
Trà Phúc Bồn Tử----------------------------18.000 VNĐ
( Black currant Tea)
Trà Nhài---------------------------------------18.000 VNĐ
( Jasmine Tea)
Trà Quế----------------------------------------18.000 VNĐ
( Cinnamon Tea)
Đăng ký Email
Để lại email để nhận các cập nhật về dịch vụ và ưu đãi tại hệ thống nhà hàng Nét Huế.