Loading

Tìm kiếm theo

Cuốn diếp

Cuốn diếp

  • 45.000₫
Cuốn Huế

Cuốn Huế

  • 48.000₫
Bánh nậm

Bánh nậm

  • 42.000₫
Bánh bột lọc

Bánh bột lọc

  • 42.000₫
Bánh ram ít nhân tôm
Bánh bèo nhụy tôm
Bánh bèo thịt bằm
Cơm hấp lá sen

Cơm hấp lá sen

  • 68.000₫
Cơm hến

Cơm hến

  • 45.000₫
Cơm cá bông lau kho tộ
Cơm thịt hon

Cơm thịt hon

  • 65.000₫
Hệ thống Nhà hàng Nét Huế

Chào mừng tới cửa hàng Nét Huế

Liên hệ với chúng tôi

19009077

Đặt bàn ngay

19009077