Tin tức

Nhân Viên Check Camera

11/07/2018

Nhân Viên Check Camera

Nhân viên theo dõi Camera có nhiệm vụ: Kiểm tra, đôn đốc mọi hoạt động trong Hệ thống nhà hàng. Đồng thời phát hiện, khắc phục sai sót hoặc sự cố xảy ra, đảm bảo quy trình hoạt động diễn ra hiệu quả và tối ưu hơn

Admin