Loading

Tìm kiếm theo

Bánh nậm

Bánh nậm

  • 42.000₫
Bánh bột lọc

Bánh bột lọc

  • 42.000₫
Bánh ram ít nhân tôm
Bánh bèo nhụy tôm
Bánh bèo thịt bằm
Hệ thống Nhà hàng Nét Huế

Chào mừng tới cửa hàng Nét Huế

Liên hệ với chúng tôi

19009077

Đặt bàn ngay

19009077