Loading

Tìm kiếm theo

Bánh bột lọc

Bánh bột lọc

  • 42.000₫
Bánh bèo nhụy tôm
Bánh bèo thịt bằm
Bánh ram ít nhân tôm
Bánh nậm

Bánh nậm

  • 42.000₫
Hệ thống Nhà hàng Nét Huế

Chào mừng tới cửa hàng Nét Huế

Liên hệ với chúng tôi

19009077

Đặt bàn ngay

19009077