Loading

Tìm kiếm theo

Chè sương sa hạt lựu
Chè đậu xanh

Chè đậu xanh

  • 20.000₫
Chè Bưởi

Chè Bưởi

  • 22.000₫
Chè bột lọc

Chè bột lọc

  • 20.000₫
Chè bắp

Chè bắp

  • 20.000₫
Chè khoai tía

Chè khoai tía

  • 20.000₫
Chè sen Huế

Chè sen Huế

  • 22.000₫
Chè chuối

Chè chuối

  • 20.000₫
Hệ thống Nhà hàng Nét Huế

Chào mừng tới cửa hàng Nét Huế

Liên hệ với chúng tôi

19009077

Đặt bàn ngay

19009077